head img

530132 Csíkszereda, Hargita megye
Nicolae Bălcescu utca, 7/3 szám
Tel/fax: (004) 0266 372 041
Mobil: (004) 0744 421 997

Szakterületek

Gazdasági és üzleti jog
Közbeszerzési jog
Társasági jog (létesítés, módosítás, feloszlatás, felvásárlás és fúzió)
Fizetésképtelenség (csődeljárás, újraszervezés)
Fuvarjog
Polgárjog – szerződések
Polgárjog – dologi jogok
Polgári kényszervégrehajtási jog
Biztosítások joga
Munkajog
Egyesületek és alapítványok joga
Versenyjog
Bankjog
Közigazgatási jog, közigazgatási peres eljárások
Adójog
Közbeszerzés
Szellemi tulajdonjog (márkák, védjegyek)
Szabálysértések joga